2020. október 31. szombat - Farkas
Viktória AlapítványKategória: Főoldal -> közhasznú jelentések

Kérdés
·  2008-as közhasznú jelentés
·  2009. évi gazdálkodás
·  2009. évi közhasznú jelentés
·  2009. évi közhasznú jelentés főbb adatai
·  2010. évi köszhasznú tevékenység
·  2010. évi közhasznú jelentés
·  2011. évi közhasznú jelentés

Válasz
·  2008-as közhasznú jelentés

       
        A MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA ALAPÍTVÁNYA                                    
            (Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.)                                   
     2008. évi közhasznú tevékenységének főbb adatai 
                                  
                                   

I.    Az alapítvány 2008. évi gazdálkodása (ezer Ft-ban)                               
    ESZKÖZÖK                               
    1. Tárgyi eszközök                                  315.994
    2. Pénzeszközök, Bank                               5.812
                                   
    FORRÁSOK                               
    1. Saját vagyon                                       321.806
                                   
                                   
II.    Bevételek                               
        Támogatások                               
       * SZJA 1%-os felajánlásaiból                    1.706
       * céltámogatás alapítótól                               0
                                   
                                   
       Saját bevételek                               
       * Adomány - magánszemélyektől                  12
                        - cégektől, szervezetektől           217
       * Kamat                                                      92
                                   
                                   
III.    Költségek                               
        Működési költségek (Bankköltség)                58
        Tárgyi eszköz (Beruházás)                             0
                                   
IV.    Vezető tisztségviselők részére költségtérítés          
                                                                     nincs
                                   
                                   
V.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló                               
                                   
    Az alapítvány a székesfehérvári Viktória Rehabiléitációs Központ bővítését, eszközfejlesztését végzi és ezeken keresztül segíti a megyében élő mozgássérült embereket.                               
    2008-ban csak gyűjtöttünk és tartalékoltuk a befolyt pénzt, hogy elegendő összeg esetén minél előbb beépíthessük a mozgássérültek egyesületével közösen a Viktória központ otthonrészlegének tetőterét férőhelybővítéssel. Ehhez azonban      még további adományokra, támogatásokra és 1%-os felajánlásokra van szükség.                               
                                   
                                   
                               

[ Vissza a lap tetejére ]


·  2009. évi gazdálkodás

A MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA ALAPÍTVÁNYÁNAK
2009. évi gazdálkodásaMEGNEVEZÉS                                                                              Összesen

                
A) 2009. évi NYITÓ EGYENLEG                                             5.812.440
– folyószámlán                                        3.586.969    
– lekötött betétekben                               2.225.471    
                
                
B) BEVÉTELEK                                                                           1.894.224
                
1) KAMAT                                                    188.433    
                
2) ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK                    55.000    
Ezen belül:                
– magánszemélyektől                          45.000        
– cégektől, szervezetektől                    10.000        
– Mozg. Fejér Megyei Egyesületétől     (alapítótól)    –        
                
3) ADÓKBÓL                                            1.650.791  
 
– SZJA 1%                                   1.650.791            
                
4) ÁLLAMI, ÖNK.-I TÁMOGATÁSOK                –                     –    
                
                
2009. évi nyitó + bevételek (A+B) összesen:                     7.706.664
                
                
C) KIADÁSOK                                                                                      37.737
Ebből:                
– beruházás/tárgyi eszköz                                         –    
– bankköltség                                                  37.737    
                
                
D) 2009. ÉVI ZÁRÓEGYENLEG                                                   7.668.927
Ebből:                
– folyószámlán                                              5.264.553    
– elkülönített számlán (lekötött betétek)          2.404.374    

[ Vissza a lap tetejére ]


·  2009. évi közhasznú jelentés

A MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA ALAPÍTVÁNYÁNAK
2009. évi közhasznú jelentése1.    Számviteli, pénzügyi beszámoló: lásd mellékelten    
        
        
2.    A költségvetési támogatás felhasználása:
– SZJA 1%-ból 1.650.791 Ft származott.
Az összeget 2010 évre tartalékoltuk a tetőtér beépítéséhez    

        
        
3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány eszközeinek értéke:
– tárgyi eszközöknél 315.994 ezer Ft-ról  323.663 ezer Ft-ra nőtt

– a pénzeszközöknél 5.812.440 Ft-ról    7.668.927 Ft-ra nőtt

  
4.    A cél szerinti juttatások kimutatása:
Cél szerinti juttatás nem volt.
Az alapítvány meglévő pénzeszközeit tartalékoltuk a tetőtéri
beruházáshoz.    
        
        
5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénz-alaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkor-mányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mind-ezek szervezeteitől kapott támogatás mértéke:    
    – SZJA 1%    1.650.791 Ft
        
        
6.    A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások: 
   
nem voltak
        
        
7.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ bővítését, eszközfejlesztését végzi, és ezzel segíti a megyében élő mozgássérült embereket.
2009-ben tovább gyűjtöttük és tartalékoltuk a pénzt, hogy elegendő összeg esetén minél előbb be-építhessük a Viktória központ otthonrészlegének tetőterét férőhelybővítéssel.

[ Vissza a lap tetejére ]


·  2009. évi közhasznú jelentés főbb adatai

A MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA ALAPÍTVÁNYA
(Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.)
2009. évi közhasznú tevékenységének főbb adatai
I.    Az alapítvány 2009. évi gazdálkodása (ezer Ft-ban)    
    ESZKÖZÖK 
   
    1. Tárgyi eszközök              315.994
    2. Pénzeszközök, Bank           7.669
        
    FORRÁSOK    
    1. Saját vagyon                   323.663
        
II.    Bevételek    
   
    – SZJA 1%-os felajánlásaiból    1.651
    – céltámogatás alapítótól               –
        
    Saját bevételek    
– Adomány – magánszemélyektől          45
                 – cégektől, szervezetektől    10
– kamat                                            188
        
III.    Költségek    
    Működési költségek (Bankköltség)    37
    Tárgyi eszközök (beruházás)              –
        
IV.    Vezető tisztségviselők részére költségtérítés    nincs
        
V.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló    
        
Az alapítvány a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ bővítését, eszközfejlesztését végzi és ezzel segíti a megyében élő mozgássérült embereket.
2009-ben tovább gyűjtöttük és tartalékoltuk a pénzt, hogy elegendő összeg esetén minél előbb beépíthessük a Viktória központ otthonrészlegének tetőterét férőhelybővítéssel.

[ Vissza a lap tetejére ]


·  2010. évi köszhasznú tevékenység

A MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA ALAPÍTVÁNYA
(Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.)
2010. évi közhasznú tevékenységének főbb adatai
I.    Az alapítvány 2010. évi gazdálkodása (ezer Ft-ban)    
    ESZKÖZÖK    
    1. Tárgyi eszközök                           331.886
    2. Pénzeszközök, Bank                           726
        
    FORRÁSOK    
    1. Saját vagyon                                332.612
        
II.    Bevételek    
    Támogatások    
    – SZJA 1%-os felajánlásaiból                 1.536
    – céltámogatás alapítótól     –
        
    Saját bevételek    
    – Adomány – magánszemélyektől              34
                     – cégektől, szervezetektől    7.297
    – kamat                                                 101
        
III.    Költségek                                                 15.911

    Működési költségek (Bankköltség)              73
    Tárgyi eszközök (beruházás)                15.838
        
IV.    Vezető tisztségviselők részére költségtérítés    nincs
        
V.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló    
        
Az alapítvány a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ bővítését, eszközfejlesztését végzi és ezzel segíti a megyében élő mozgássérült embereket.
2010-ben beépítettük a Viktória központ otthonrészlegének tetőterét.

[ Vissza a lap tetejére ]


·  2010. évi közhasznú jelentés

A MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA ALAPÍTVÁNYÁNAK
2010. évi közhasznú jelentése1.    Számviteli, pénzügyi beszámoló
: lásd mellékelten    
           
2.    A költségvetési támogatás felhasználása:
– SZJA 1%-ból 1.536.085 Ft származott.
Az összeget 2010-ben a tetőtér beépítéséhez használtuk fel    

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
:
Az alapítvány eszközeinek értéke:
– tárgyi eszközöknél 323.663 ezer Ft-ról 332.612 ezer Ft-ra nőtt
– a pénzeszközöknél 7.668.927 Ft-ról   725.884 Ft-ra csökkent

4.    A cél szerinti juttatások kimutatása:
Cél szerinti juttatás nem volt.
Az alapítvány pénzeszközeit felhasználtuk a tetőtéri
beruházáshoz.    
        
5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől kapott támogatás mértéke:    
    – SZJA 1%    1.536.085 Ft
       
6.    A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások: 
   
nem voltak
       
7.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az alapítvány a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ bővítését, eszközfejlesztését végzi, és ezzel segíti a megyében élő mozgássérült embereket.
2010-ben beépítettük a Viktória központ otthonrészlegének tetőterét és ott újabb 6 lakrészt és egy irodahelyiséget alakítottunk ki.

[ Vissza a lap tetejére ]


·  2011. évi közhasznú jelentés

Az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését és beszámolóját a Főoldalon a Letöltések menüben tekintheti meg.


A Mozgássérültek Viktória Alapítványa

(Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.)

2011. évi közhasznú tevékenységének főbb adatai

 

I. Az alapítvány 2011. évi gazdálkodása (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK

1. Tárgyi eszközök                                   333.696
2. Pénzeszközök, Bank                                    140

FORRÁSOK

1. Saját vagyon                                      333.836

II. Bevételek

Támogatások

– SZJA 1%-os felajánlásaiból                        1.418
– céltámogatás alapítótól                                   -

Saját bevételek

Adomány
- magánszemélyektől                                        -
- cégektől, szervezetektől                                 -
– kamat                                                         3

III. Költségek                                                     1.907

Működési költségek (Bankköltség)                      43
Tárgyi eszközök (beruházás)                         1.864

IV. Vezető tisztségviselők részére
költségtérítés                                                     nincs

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ fejlesztését végzi és a központon keresztül segíti a mozgássérült embereket.

2011-ben kiépítettük a Viktória központ tűzjelző rendszerét és egy kisebb összeggel támogattuk a központ működését.

[ Vissza a lap tetejére ]